افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

در نامه ای به رؤسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور: وزیر علوم از نقش دانشگاهیان در مقابله با بیماری کرونا قدردانی كرد

صفحات