آرشیو اخبار فرهنگی

برگزاری ویژه برنامه‎های اعیاد شعبانیه در دانشگاه صنعتی اصفهان توسط ستاد شعبانیه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه: برگزاری ویژه برنامه‎های اعیاد شعبانیه در دانشگاه صنعتی اصفهان
امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس با اقدام شایسته عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: امتناع از حضور در کمیته علمی یک کنفرانس بین المللی در دفاع از نام خلیج فارس
برگزاری اعتکاف دانشجویی رجبیه در دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی به همت شورای مسجد واداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: برگزاری اعتکاف دانشجویی رجبیه در دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی
دوازدهمین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور دانشگاهیان و خانواده های شهدای دانشگاه: دوازدهمین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
مناظره سیاسی با موضوع «تفاوت‌های احمدی‌نژاد و اصولگرایان» در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور عباس سلیمی نمین و عبدالرضا داوری در دانشگاه صنعتی اصفهان: مناظره سیاسی با موضوع «تفاوت‌های احمدی‌نژاد و اصولگرایان» در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات