کدخبر:1125/20240417

29 فروردین 1403

طراحی و ساخت کامپوزیت‌‌های پلیمری خودروانکار توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
مهندس حمیدرضا آرش پور و مهندس حسین نساج پور، دانشجویان کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک، به‌ترتیب با نوآوری‌های تولید بی‌بافت از میکرو الیاف دوجزئی جدید و استفاده از ذرات متخلخل حاوی روغن موفق به ساخت دو نوع کامپوزیت خودروانکار شدند.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، مهندس آرش پور با بیان اینکه پژوهشگران با استفاده از علم تریبولوژی به دنبال ارائه راهکارهای خلاقانه برای بهبود رفتار سایشی کامپوزیت‌های زمینه پلیمری هستند، گفت: به‌کارگیری مواد مرکب خودروانکار در صنایع مختلف مثل نساجی و هوافضا، باعث افزایش راندمان عملکرد، جلوگیری از هدررفت انرژی و کنترل هزینه‌ها خواهد شد.

وی افزود: کامپوزیت‌های تولیدشده با زمینه اپوکسی در این دو پژوهش، خواص تریبولوژیکی بهتری نسبت به اپوکسی خالص از خود بروز می‌دهند. در کامپوزیت خودروانکار نوع اول میکرو الیاف تولیدی روی سطح و الیاف کربن با هدف بهبود خواص مکانیکی در عمق کامپوزیت قرار گرفته است. همچنین در کامپوزیت نوع دوم، حضور ذرات حاوی روغن در فاز زمینه باعث بهبود رفتار تریبولوژیکی شده است.

مهندس نساج پور با اشاره به اینکه طی یک سال عملیات ساخت و ارزیابی عملکرد کامپوزیت‌های زمینه اپوکسی تکمیل شده است، اظهار داشت: نتایج آزمون سایش در نیروی ۱۵ نیوتن، سرعت ۱/۰ متر بر ثانیه و مسافت ۵۰۰ متر نشانگر خاصیت خودروانکاری کامپوزیت‌های تولیدی است، طوریکه میزان ضریب اصطکاک کامپوزیت‌ها نسبت به اپوکسی خالص حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.

مهندس حمیدرضا آرش پور مطرح کرد: عملکرد مناسب کامپوزیت‌های تولیدی در بارگذاری و سرعت لغزش سبک، نتیجه امیدبخشی برای ادامه مسیر این پژوهش‌ها و استفاده از ایده مشابه جهت ساخت قطعات صنعتی پلیمری مقاوم در برابر سایش دارد که می‌تواند مشکلاتی مثل عدم دسترسی و توقف خطوط تولید برای فرآیند روانکاری خارجی را برطرف کند.

گفتنی است؛ این پژوهش‌ها به عنوان پایان‌نامه ارشد با راهنمایی دکتر صالح اکبرزاده و دکتر رضا جعفری ندوشن، دو عضو هیئت‌علمی‌ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی و با مشاوره دکتر حسین فشندی، هیئت‌علمی دانشکده مهندسی نساجی و دکتر علیرضا علافچیان هیئت‌علمی پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته صورت گرفته است.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.