آرشیو اخبار آموزشی

در دوازدهمین جشنواره برترین‌های فناوری نانو: دانشگاه صنعتی اصفهان در میان برترین مؤسسات پژوهشی نانوفناوری کشور
در دیدار وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با سفیر سوئیس عنوان شد: دانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول پروژه همکاری‌های علمی ایران و سوئیس
با حضور ایده‌ پردازان امنیت فناوری اطلاعات: رویداد کار و کسب نو افتا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات