آرشیو اخبار آموزشی

در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود: رقابت دانشجویی طراحی، ساخت و پرواز گلایدرهای دست پرتاب
دردومین نشست زیست­ بوم گفتگو به مناسبت گرامیداشت روز جهانی حیات وحش  اعلام ثبت تصویر یوزپلنگ ایرانی در منطقه عباس آباد اصفهان
مرکز همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند: سمینار علمی معرفی فرصت های تحقیقاتی و گرنت های پژوهشی کشور چین

صفحات