آرشیو اخبار آموزشی

دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کرد : مدرسه تابستانی کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب
همزمان با برگزاری سومین جشنواره اشتغال و کارآموزی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان: دومین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
نکوداشت روز معلم و بزرگداشت شهیدمرتضی مطهری برگزاری آئین "قدر استاد" در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات