آرشیو خبرهای دانشجویی

برگزاری اعتکاف دانشجویی رجبیه در دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی به همت شورای مسجد واداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: برگزاری اعتکاف دانشجویی رجبیه در دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش ویدئویی
دوازدهمین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور دانشگاهیان و خانواده های شهدای دانشگاه: دوازدهمین یادواره شهدای دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
مناظره سیاسی با موضوع «تفاوت‌های احمدی‌نژاد و اصولگرایان» در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد با حضور عباس سلیمی نمین و عبدالرضا داوری در دانشگاه صنعتی اصفهان: مناظره سیاسی با موضوع «تفاوت‌های احمدی‌نژاد و اصولگرایان» در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی