آرشیو خبرهای دانشجویی

دومین کارگاه آموزش مبانی و کاربرد روش های ژئومتری در ماهی شناسی و علوم زیستی برگزار شد با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان: دومین کارگاه آموزش مبانی و کاربرد روش های ژئومتری در ماهی شناسی و علوم زیستی برگزار شد
مسابقات فوتسال و والیبال بین دانشکده ای دانشگاه صنعتی اصفهان به پایان رسید با حضور 23 تیم از دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان: مسابقات فوتسال و والیبال بین دانشکده ای دانشگاه صنعتی اصفهان به پایان رسید
آغاز پذیرش حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان برای ترم بهمن 92 در دومین سال تاسیس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان: آغاز پذیرش حوزه علوم اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان برای ترم بهمن 92

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای دانشجویی