آرشیو خبرها

گزارشی از برنامه های وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اولین روز از سفر به اصفهان وزیر علوم : دانشگاه صنعتی پرچمدار نوآوری و فناوری در کشور بوده است

صفحات