آرشیو خبرها

با حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها: سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه صنعتی اصفهان معرفی شد +گزارش تصویری
براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC): پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان در انتشار مقالات یک درصد برتر ایران

صفحات