آرشیو خبرها

با حضور مجموعه های دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: چهارمین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد + گزارش ویدئویی
با حضور اعضای هیأت علمی، مدیران و جمعی از دانشگاهیان: رونمایی از طرح تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری

صفحات