آرشیو خبرها

براساس قرارداد ميان صا‌ايران و دانشگاه صنعتي اصفهان: خانه نوآوري ساينو دردانشگاه صنعتي اصفهان ایجاد می شود
با ایجاد مركز تجميعي واكسيناسيون در دانشگاه صنعتی اصفهان: آغاز واكسيناسيون كوويد 19 دانشگاهیان در دانشگاه صنعتي اصفهان/گزارش تصویری

صفحات