آرشیو خبرها

امضای قرارداد همکاری میان ایمپاسکو و دانشگاه صنعتی اصفهان  اولین پروژه بزرگ تحقیقاتی پژوهش و توسعه فناوری بازیافت لاستیک‌های فوق سنگین معدنی کشور 
مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم: دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه فناوری زیستی پیشتاز است
مطالبات دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان به گوش دولت رسید  نهضت اتمام پروژه های بر زمین مانده؛ اولویت دولت سیزدهم

صفحات