آرشیو خبرها

به میزبانی اداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: چهل وهشتمین نشست مدیران وکارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه چهار کشور برگزار شد
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر کرد: تصویب ارتقاء رتبه علمی یازده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ارتقاء ارائه خدمات تغذیه به دانشگاهیان ازآغاز سال تحصیلی جدید معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد: ارتقاء ارائه خدمات تغذیه به دانشگاهیان ازآغاز سال تحصیلی جدید
اعطاء جوایز ویژه انجمن ریاضی ایران به دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان همزمان با برگزاری چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران: اعطاء جوایز ویژه انجمن ریاضی ایران به دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
صنعت دام وطیور کشور نیازمند ارتباط بیش از پیش این صنعت با دانشگاه است معاون وزیر جهاد کشاورزی در دانشگاه صنعتی اصفهان: صنعت دام وطیور کشور نیازمند ارتباط بیش از پیش این صنعت با دانشگاه است
بررسی آخرین یافته های محققان علوم دامی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان+ گزارش ویدئویی با حضور بیش از 1400 تن از محققان در پنجمین کنگره علوم دامی ایران: بررسی آخرین یافته های محققان علوم دامی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان+ گزارش ویدئویی
کسب رتبه برتر مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در مجله علمي Journal of Fluids and Structures پس از انتشار مقاله عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک عنوان شد: کسب رتبه برتر مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در مجله علمي Journal of Fluids and Structures

صفحات