آرشیو خبرها

تیم پژوهشكده علوم و تکنولوژي زير دريا قهرمان رقابت‌های فوتسال دانشگاه شد با حضور 15 تیم از اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان: تیم پژوهشكده علوم و تکنولوژي زير دريا قهرمان رقابت‌های فوتسال دانشگاه شد
ارتقاء علمی هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بر اساس اعلام هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان: ارتقاء علمی هشت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ایجاد خاصیت مسلح سازي بهینه خاك با استفاده از الياف پليمري چهار وجهي توسط پژوهشگر دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان صورت گرفت: ایجاد خاصیت مسلح سازي بهینه خاك با استفاده از الياف پليمري چهار وجهي

صفحات