افتخارات دانشگاه صنعتی اصفهان

روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع برترین های کشور کسب ۳ عنوان برتر توسط روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان در جشنواره دریچه
ارتقا چشمگیر رتبه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی تایمز2024 دانشگاه صنعتی اصفهان یکصدو سی وسومین دانشگاه آسیایی
استاندار اصفهان در شورای دانشگاه صنعتی اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان به ایجاد ستاد درآمدزایی مستمر نیاز دارد.

صفحات