آرشیو اخبار دانشجویی

بیست و ششمين جشنواره دانشجوي نمونه: فراخوان ثبت نام و انتخاب دانشجویان نمونه کشور در سال 1396
با حضور مجموعه های دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: چهارمین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد + گزارش ویدئویی
با کسب مقام سوم بخش چالش فنی و عنوان پنجم تیمی: درخشش تیم رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات روبوکاپ 2017 ژاپن

صفحات