آرشیو اخبار دانشجویی

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید وعید سعید غدیر خم: جشنواره خوابگاه های دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود
در ارزیابی عملکرد معاونت‌های دانشجویی دانشگاه‌ها: معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست را کسب کرد

صفحات