کدخبر:1513/910308

8 خرداد 1391

معاونت آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان خبرداد:
اعلام آخرین برنامه های دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان با انتشار آئین نامه ای از آخرین تصمیمات این دانشگاه به منظور حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان خبرداد.

متن این آئین نامه به شرح زیر است:

تقدير از دانشجويان استعدادهاي درخشان

 

در اجراي آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز به شماره 3536/21 مورخه 86/6/31 به منظور برقراري تسهيلات ويژه براي دانشجويان استعدادهاي درخشان  اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود. دانشجويان مشمول دريافت تسهيلات و ميزان تسهيلات به شرح زير مي باشد.

الف) دانشجويان مقطع کارشناسي:

 

ماده 1- دانشجويان رتبه اول تا سوم وروديهاي مختلف هر دانشکده که به طور متوسط در هر ترم 16 واحد درسي را گذرانده و مشغول به تحصيل باشند در پايان ترم هاي زوج مشمول دريافت بورسيه دفتر استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي بعد مي باشند.

تبصره 1 : دانشجويان مهمان از دانشگاه هاي ديگر مشمول تسهيلات و جوايز دانشجوي استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اصفهان نمي باشند.

تبصره 2 : دانشجوياني که دردو رشته به طور همزمان تحصيل مي کنند با دانشجويان دانشکده رشته اصلي مقايسه مي شوند.

تبصره 3 : بورس هر سال تحصيلي به نام يکي از شهداي دانشگاه نام گذاري مي شود.

ماده2: دانشجويان ممتاز وروديهاي مختلف هر دانشکده که مشغول به تحصيل بوده و در پايان ترم هاي زوج به طور متوسط 16 واحد درسي در هر ترم گذرانده باشند و داراي شرايط معدل 12+ ( 4/. × معدل متوسط دانشکده)

  باشند در صورتي که حائز شرايط ماده 1 نشوند مشمول دريافت تسهيلات مشخص شده توسط دفتر استعدادهاي درخشان مي باشند.

ماده 3: برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي کشور داراي مدال طلا، نقره و برنز با معرفي وزارت آموزش و پرورش که در دانشگاه صنعتي اصفهان مشغول به تحصيل مي باشند. و دانشجوياني که تراز آنها در کنکور بيش از 10625 باشد، در دو سال اول مقطع کارشناسي از بورسيه تحصيلي دانشگاه  استفاده مي نمايند. ( بورسيه سال دوم منوط به قرارداشتن در بين 10% برتر هم ورودي هاي دانشجو مي باشد )  .

ماده 4 : دانشجوياني که داراي رتبه 2 رقمي در کنکور سراسري هستند از بورسيه تحصيلي دانشگاه به مدت 3 سال از مقطع کارشناسي استفاده مي نمايند. ( بورسيه سال دوم ، سوم منوط به قرارداشتن در بين 10%  برتر هم ورودي هاي دانشجو مي باشد ) .

ماده 5 : دانشجوياني که داراي رتبه تک رقمي در کنکور سراسري هستند و دانشگاه صنعتي را براي ادامه تحصيل انتخاب مي نمايند از بورسيه تحصيلي دانشگاه در 4 سال مقطع کارشناسي بهره مند مي شوند. ( بورسيه سال دوم و سوم و چهارم منوط به قرارداشتن در بين 10% برتر  هم ورودي هاي دانشجو مي باشد ) .

ماده 6 : مجموعه دانشجويان موارد 1 تا 5 در صورت شرکت فعال در هسته هاي فن آفريني و يا گروه ( پژوهشي دانشجويي علاوه بر بورس، تسهيلات ذکر شده، مشمول دريافت گرانت تحقيقاتي براساس آيين نامه مربوط نيز مي شوند .

مبالغ بورسها به ترتيب زير مي باشد:

رتبه هاي تک رقمي    ماهيانه 200 هزار تومان

رتبه هاي دو رقمي ماهيانه  150 هزار تومان 

رتبه هاي بالاتر از 10625 ماهيانه 100 هزار تومان   

مبلغ بورس رتبه هاي اول تا سوم دانشکده ( موضوع ماده 1 ) در هر سال بر حسب امکانات موجود تعيين خواهد شد.

تسهيلات موضوع ماده 2 بر حسب امکانات موجود شامل معرفي جهت استفاده از اتاقهاي کم جمعيت خوابگاه ، استفاده رايگان از استخر و امکانات ورزشي ، کتابخانه و سايتهاي کامپيوتري و ... دانشگاه مي باشد.  

ب) دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد

ماده 1: ده درصد اول دانشجويان فارغ التحصيل هر رشته در مقطع کارشناسي اين دانشگاه که دانشگاه صنعتي اصفهان را براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد انتخاب نمايند از کمک هزينه تحقيقاتي دانشگاه به مبلغ يک ميليون تومان بهره مند مي شوند.

ماده 2: دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان که در کنکور کارشناسي ارشد داراي رتبه يک رقمي در رشته مربوطه باشند و دانشگاه صنعتي اصفهان را براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد انتخاب نمايند از کمک هزينه تحقيقاتي به مبلغ يک ميليون تومان بهره مند مي شوند.

ماده 3: به دانشجوياني که در مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي کشوري رتبه هاي تک رقمي را کسب نمايند مشروط بر آنکه در مقطع تحصيلي بالاتر دانشگاه صنعتي اصفهان را جهت ادامه تحصيل انتخاب نمايند از کمک هزينه تحقيقاتي به مبلغ يک ميليون تومان بهره مند مي شوند.

تبصره 4: در صورت درخواست دانشجويان موارد فوق و تاييد استاد راهنما ، امکان تبديل کمک هزينه تحقيقاتي به بورس تحصيلي يکساله وجود دارد.

آيين نامه استفاده دانشجويان استعدادهاي درخشان از کمک هزينه تحصيلي ( وام سه برابر )

بر اساس ماده 11 آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز به شماره 2146/21 به تاريخ 77/12/15 علاوه بر دانشجويان موضوع مواد الف 1 تا 6 و ب 1 تا 3 تسهيلات وام بر حسب امکانات موجود به گروه هاي زير تعلق مي گيرد.

1 دانشجويان کارشناسي که ميانگين نمرات آنان در دو نميسال متوالي يا متناوب بيش از 17 باشد.

2- دانشجويان  کارشناسي که متوسط معدل کل آنها 2 نمره بيش از متوسط معدل دانشکده مي باشد .

3- دانشجويان کارشناسي که در المپياد کشوري دانش آموزي ، جشنواره خوارزمي داراي رتبه اول تا سوم  مي باشند.

4- دانشجويان کارشناسي ارشد با رتبه هاي اول و دوم  در هر گرايش .

5- دانشجويان دکترا با معدل کل بيش از 18  پس از گذراندن دو ترم تحصيلي مشروط بر آنکه بورسيه هيچ سازمان يا موسسه اي نباشند.

تبصره5: دانشجويان به طور همزمان نمي توانند در طول يک ترم از دو نوع وام ممتازي استفاده نمايند .

آيين نامه دستورالعمل انتخاب شرکت کنندگان در مسابقات داخلي و خارجي

دانشجوياني مي توانند در مسابقات علمي شرکت نمايند که توسط هيات رئيسه دانشکده مربوطه تائيد و معدل آنان از متوسط معدل دانشجويان هم ورودي ايشان به ترتيب براي مسابقات بين المللي 2 نمره و داخلي 1 نمره بالاتر باشد.

آيين نامه استفاده از اتاق مطالعه دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتي اصفهان

به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي به دانشجويان برتر،  دفتر استعدادهاي درخشان اقدام به مهيا نمودن اتاق هاي مطالعه اختصاصي به دانشجويان استعدادهاي درخشان نموده است که به مدت 2 ترم تحصيلي در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد.

         دانشجويان زير شامل اين تسهيلات مي باشند:

1-    دانشجويان رتبه هاي برترکارشناسي هر دانشکده پايان سال سوم در صورت وجود امکانات در سال چهارم

2-    دانشجويان ماده 1 ، 2 ، و 3 بند ب در سال اول دوره کارشناسي ارشد و در سال هاي بعد در صورت وجود امکانات

3-    رتبه هاي اول تا دهم ورودي کنکور کارشناسي در سال اول تحصيلي و در صورت وجود امکانات در سال هاي بعد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.