آرشیو خبرها

به همت جمعي از محققان مركز معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان طراحي وتدوين چهار سطح سيرمطالعات علوم اسلامی
به همّت هسته acm انجمن علمي كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان مسابقات دانشجويي برنامه نويسي acm برگزارشد.
به همّت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان: آخرين دستاوردهاي فيزيك ماده چگال دردانشگاه صنعتي اصفهان بررسي شد

صفحات