آرشیو اخبار دانشجویی

با همکاری دانشکده فیزیک و انجمن فیزیک ایران: برگزاری همايش روز فيزيك در دانشگاه صنعتی اصفهان
به همت معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان: انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات