آرشیو اخبار داخلی

با همکاری انجمن علمی کامپیوتر و یک شرکت دانش بنیان: همایش "علوم داده" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
همزمان‌ با بزرگداشت اعیاد شعبانیه: آیین تجلیل از جانبازان دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات