آرشیو اخبار داخلی

با حضور ایده‌ پردازان امنیت فناوری اطلاعات: رویداد کار و کسب نو افتا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد
به همت مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان: مسابقه ملی فتح پرچم برگزار شد
در بیست و ششمین آیین نکوداشت اساتید نمونه کشور: از استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از 10 استاد نمونه کشوری تجلیل شد

صفحات