آرشیو اخبار داخلی

در بیست و ششمین آیین نکوداشت اساتید نمونه کشور: از استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان یکی از 10 استاد نمونه کشوری تجلیل شد
با حضور محققین و پژوهشگرانی از دانشگاه‌های کشور: همایش ملی گرانش و کیهان‌شناسی دردانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

صفحات