آرشیو اخبار داخلی

با حضور مجموعه های دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان: چهارمین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد + گزارش ویدئویی
با حضور اعضای هیأت علمی، مدیران و جمعی از دانشگاهیان: رونمایی از طرح تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان + گزارش تصویری
با کسب مقام سوم بخش چالش فنی و عنوان پنجم تیمی: درخشش تیم رباتیک دانشگاه صنعتی اصفهان درمسابقات روبوکاپ 2017 ژاپن

صفحات