آرشیو اخبار داخلی

گزارشی از برنامه های وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اولین روز از سفر به اصفهان وزیر علوم : دانشگاه صنعتی پرچمدار نوآوری و فناوری در کشور بوده است
رقابت هاي قهرماني تنيس روزي ميز دانشگاه هاي استان اصفهان به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان قهرماني تيم تنيس كارمندان دانشگاه صنعتي اصفهان

صفحات