کدخبر:1204/920210

10 ارديبهشت 1392

تصویب ارتقاء علمی 10 عضو هیأت علمی درچهار نشست اخیر هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان
بر اساس اعلام معاونت آموزشی:
تصویب ارتقاء علمی 10 عضو هیأت علمی درچهار نشست اخیر هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان
بر اساس مصوبات چهار نشست اخیر هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان، از بهمن ماه سال گذشته تاکنون با ارتقاء علمی10 عضو هیأت علمی این دانشگاه موافقت بعمل آمد.

درجلسه یکصدوسی و چهارم هیأت ممیزه، ارتقاء دکتر امیرحسین خوشگفتارمنش عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی تصویب شد.

همچنین براساس آراء نشست یکصد وسی وسوم،آقایان دکتر محسن دوازده امامی و دکتر محمد مشایخی از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر مرتضی صادقی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند.

ارتقاء آقایان دکتر سید سعید مرتضوی و دکتر محسن اصفهانیان از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و دکتر جواد عسگری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از مرتبه استادیاری به دانشیاری ازمصوبات نشست های پیشین هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان است.

همچنین این هیأت در دیگر نشست های خود، ارتقاء دکتر رسول نصر اصفهانی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی از مرتبه دانشیاری به استادی و ارتقاء آقایان دکتر محمد خوروش عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی ودکتر محمدعلی خسروی فرد عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از مرتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرار داد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.