کدخبر:0920/911129

29 بهمن 1391

انتشار نتایج پایان نامه دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان درنشریات معتبر امریکا واروپا
ضمن حل یک مسئله باز ریاضی در رده ی وسیعی از نظریه حلقه ها:
انتشار نتایج پایان نامه دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان درنشریات معتبر امریکا واروپا
براساس نتایج رساله دکتری دانش آموخته ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن پاسخگویی به یک مسئله باز ریاضی در زمینه جبر ناجابجایی و دررده ای بسیاروسیع، پنج مقاله علمی نیز در مجلات ویکی از کتاب های معتبر بین المللی منتشر گردید.

این تحقیقات بر اساس رساله دكتری علی مرادزاده دهکردی دانش آموخته رشته ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه صنعتی اصفهان و با راهنمایی دکتر محمود بهبودی و مشاوره دکتر عاطفه قربانی ازاعضای هیئت علمی دانشکده ریاضی این دانشگاه در یک کتاب به تألیف دانشمندان برتر ریاضی جهان و چهار مجله معتبر بین المللی منتشر گردیده است.

دکتر محمود بهبودی عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به نتایج ارزشمند رساله دکتری این دانش آموخته ریاضی افزود: از رساله دکتر علی مرادزاده دهکردی با عنوان "حلقه های کوته چپ و مدول های C-تصویری محض" که درشهریورماه گذشته دفاع شد تاکنون پنج مقاله ژورنال و دو مقاله کنفرانسی چاپ وپذیرش شده ویک مقاله دیگر نیز در دست داوری می باشد.

وی با اشاره به پاسخگویی یکی از مقالات مستخرج شده از این رساله به یک مسئله باز ریاضی در زمینه جبر پس از 80 سال تصریح کرد: این مقاله که با همکاری سید حسین شجاعی دیگر دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان نگارش یافته،مسئله باز ریاضی قدیمی منسوب به ریاضی دانان مشهورکوته، کوهن و کاپلانسکی تحت عنوان "کدام حلقه ها ی ناجابجایی هستند که هر مدول روی آنها حاصل جمع مستقیمی از مدول های دوری است؟"  که از سال 1935 تاکنون بدون پاسخ مانده بود را در کلاس بسیار بزرگی از حلقه ها  نظیر حلقه هایی که هر خودتوان آنها مرکزی هستند جواب داده است.

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: نتایج این مقاله ارزشمند ضمن پذیرش در مجله معتبر "Proceedings of the American Mathematical Society" از مجلات  انجمن ریاضی امریکا در سال 2011، بعنوان یک فصل کامل از کتاب ارزشمند "Cyclic Modules and the Structure of Rings "  توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد انگلیس در سال 2012 به چاپ رسیده است.

بهبودی به سایر مقالات مستخرج از رساله دکتر مرادزاده دهکردی اشاره وتصریح کرد: انتشار دیگر مقاله بدست آمده از این رساله در مجله معتبر"Journal of Algebra  " درسال 2011، کسب جایگاه سوم پربازدیدترین مقالات در سه ماهه نخست انتشار این مجله و جایگاه نهم در میان 25 مقاله پربازدید سال از دیگر افتخارات کسب شده بر مبنای این رساله دکتری می باشد.

وی درپایان اضافه کرد: از رساله ارزشمند دکتر علی مرادزاده دهکردی سه مقاله مهم دیگر نیز در مجلات معتبر" Comm. Algebra" و "Arch. Math" منتشر ویا پذیرش شده است.

دیدگاه شما

اینجانب محمود بهبودی به عنوان

اینجانب محمود بهبودی به عنوان یکی از نویسندگان مقاله مذکور و استاد راهنمای  دانشجوی دکتری (آقای علی مرادزاده) با تایید عنوان ومتن خبر فوق، این موفقیت را حاصل تلاش به همراه دانشجویان دکتری خود میدانم که یک مسئله جبری نسبتا قدیمی در یک حالت خاص حل شده و در یک مجله خوب و همچنین در یک کتاب معتبر آمده است  ولذا سایر عناوین منتشر شده از متن این خبراز جمله عنوان"موفقیت ریاضیدانان ایرانی برای حل یک مسئله پس از 80 سال" که در دیگر سایت های خبری و خبرگزاری ها منعکس یافته را تایید نمی نمایم.

You voted 2. Total votes: 538

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.