آرشیو اخبار پژوهشی

در گفتگو با معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان: لزوم تقویت صنعت خودروسازی ملی با بهره مندی از نخبگان دانشگاهی
با انعقاد تفاهم‌نامه همكاري دانشگاه صنعتي اصفهان و شركت گاز استان اصفهان : اصلاح الگوي مصرف گاز طبيعي با حمايت متخصصين دانشگاه

صفحات