آرشیو خبرها

با سخنراني دكترعلي رجالي، استاد برجسته رياضي ايران دردانشگاه صنعتي اصفهان : نقش علوم ریاضی در توسعه پایدار بررسي مي شود
دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي كند: برگزاری مدرسه بین المللی رهیافت های محاسباتی مدرن در اکتشاف مواد
به همت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان : آغاز فعاليت مدرسه تابستانه افق هاي نو درفيزيك
با حضور معاون وزیر علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان مشعل سومین دوره المپیادفرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر روشن شد

صفحات