آرشیو اخبار فرهنگی

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران در نشست آزاد انديشي استادان ونخبگان دانشگاه صنعتي اصفهان: حماسه 9 دي نشان داد مردم همچنان جلوتر از نخبگان سياسي ومايه قوام نظام وانقلاب هستند
با حضور رئيس ومعاون فرهنگي دانشگاه صنعتي اصفهان: برگزاري نخستين جلسه شوراي تعامل وتبادل نظر دانشجو ودانشگاه
همزمان با سالروز تدفين سه شهيد گمنام در دانشگاه صنعتي اصفهان گراميداشت ياد وخاطره شهداء در دانشگاه صنعتي اصفهان
امام جمعه اصفهان درجمع دانشگاهيان دانشگاه صنعتی اصفهان فعالین حوزه و دانشگاه نباید از ارتباط مستمر با متخصصین دینی جدا شوند

صفحات