آرشیو خبرها

به همت مركز پژوهشي كشت بدون خاك وانجمن هيدروپونيك ايرانيان سومين شماره از فصلنامه مركز پژوهشي كشت بدون خاك دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر شد
تقويم آموزشي نيمسال اول تحصيلي 91-90 دانشگاه صنعتي اصفهان معاونت آموزشي دانشگاه صنعتي اصفهان اعلام كرد:
به همت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان برگزاري كارگاه تخصصي فيزيك ماده چگال

صفحات