آرشیو خبرها

به همّت دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اصفهان: آخرين دستاوردهاي فيزيك ماده چگال دردانشگاه صنعتي اصفهان بررسي شد
با حضور معاون نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها: انتصاب رئيس جديد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان
مركزكارآفريني دانشگاه صنعتي اصفهان: فراخوان دوم تشكيل هسته‌هاي فن‌آفريني

صفحات