کدخبر:1011/911227

27 اسفند 1391

افتتاح دبیرخانه طرح کلان بومی سازی فناوری های کلیدی زیر سطحی در دانشگاه صنعتی اصفهان
با حضور مسئولین سه دانشگاه:
افتتاح دبیرخانه طرح کلان بومی سازی فناوری های کلیدی زیر سطحی در دانشگاه صنعتی اصفهان
همزمان با چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح کلان ملی بومی سازی و توسعه فناوری های کلیدی حوزه زیر سطحی در دانشگاه صنعتی اصفهان، دبیرخانه این طرح به طور رسمی در این دانشگاه افتتاح شد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در این نشست با اشاره به تصویب  این طرح در شورای عالی عتف بعنوان یکی از 40 طرح کلان ملی گفت: طرح کلان ملی بومی سازی فناوری های کلیدی زیر سطحی با محوریت دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری دانشگاه های مالک اشتر، هرمزگان و صنعتی بابل و تحت نظارت شواری عالی عتف برای سازمان صنایع دریایی کشور در حال انجام است.

دکتر همدانی گلشن با ابراز رضایت از روند پیشرفت این طرح در حوزه های سیاستگذاری، نظارت و پیشرفت عملیاتی اظهار امیدواری کرد، تابستان سال آینده فاز نخست این طرح مهم و ملی نهایی شود.

وی با بیان این که در حال حاضر انجام 20 زیر پروژه از این طرح در اختیار دانشگاه صنعتی اصفهان است تصریح کرد: این پروژه ها تاکنون قریب به 40 درصد پیشرفت کار داشته است.

دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی در شورای عتف نیز در این نشست گفت: در سال جاری این شورا 11 اولویت علم و فناوری را برای کشور تعیین نموده است.

مهندس فرزاد طرهانی افزود: طرح کلان ملی بومی سازی و توسعه فناوری های کلیدی حوزه زیر سطحی یکی از مهمترین این طرح ها است که در مقایسه با سایر طرح های کلان درحال اجرا از پیشرفت بسیارخوبی برخوردار بوده است.

در ادامه نیز مدیر این طرح کلان ملی با ارایه گزارشی از عملکرد دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: طرح کلان ملی بومی سازی و توسعه فناوری های کلیدی حوزه زیر سطحی در پی احصاء بیش از 500 فناوری زیرسطحی، طراحی و ساخت بیش از هشت محصول استراتژک و برپایی بیش از 30 ساختار پژوهش و توسعه است.

دکتر محمدعلی بدری افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح ایجاد صنعت بومی زیرسطحی و دسترسی به فناوری های نوظهور و پیچیده این حوزه برای همترازی تکنولوژیک با جهان پیشرفته است.

عضوهیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره با توانسنجی های انجام شده در این زمینه گفت: بزودی بانک اطلاعاتی بسیار مناسبی از کلیه شرکت های مرتبط با فناوری های زیر سطحی در اختیار دانشگاهیان و فعالین این حوزه قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر این که گردش اطلاعات عملیات های اجرایی در دبیرخانه مجازی این طرح در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام خواهد شد افزود: تاکنون حدود 35 درصد از پروژه های تعریف شده در این طرح کلان ملی در چهار دانشگاه ها مرتبط انجام شده است.

گفتنی است چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح کلان ملی بومی سازی و توسعه فناوری های کلیدی حوزه زیر سطحی پنجشنبه گذشته با حضور رؤسا و مسئولین دانشگاه های صنعتی اصفهان، مالک اشتر، هرمزگان و صنعتی بابل، دبیر کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی شورای عتف و مسئولین سازمان صنایع دریایی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.