کدخبر:0828/14010902

2 آذر 1401

40 عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان
بر اساس گزارش پایگاه داده اسکوپوس، در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ در مجله PLOS به چاپ رسیده است حضور اعضای هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به ویژه اساتید جوان در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان، تا سال 2021، ارتقا چشمگیری یافته است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، بر اساس داده هاي منتشره توسط تيم تحقيقاتي دانشگاه استنفورد، فهرست ۱۰۰ هزار دانشمند پر استناد در تمامی رشته‌ها و نیز دانشمندان دو درصد برتر حوزه‌های علمی با بررسي و ارزيابي داده‌هاي پايگاه اسكوپوس، تا پایان سال 2021 اعلام شده است.

  شايان ذكر است در اين فهرست، دو مدل ارزیابی داده ارائه شده است. ارزيابي بر پايه مدل اول تا پايان سال ۲۰۲۱ است كه نمايانگر شاخص عملكرد بلندمدت پژوهشگران پيشكسوت است. در اين گروه24 تن از اعضاي  هیئت علمي دانشگاه در ليست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

همچنین براساس ارزیابی نوع دوم ، که از داده‌هاي يكساله ۲۰۲۱ است 39 نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در اين گروه قرار دارند.

در این فهرست نام اعضای هئیت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان با تعداد 11 هیئت علمی در صدر جدول قرار داد. پس از آن دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان با 9 عضو هیئت علمی، قرارداد.

در ادامه فهرست منتشر شده را می خوانید.

دانشکده شیمی : خانم دکتر داور - آقایان دکتر : انصافی – ملک پور- مومنی- رضایی- دیناری- سراجی – حاجی پور- تبریزچی

دانشکده مهندسی مواد : خانم دکتر خرازیها – آقایان دکتر : فتحی – نجفی زاده – کرمانپور- کریم زاده – عنایتی- عطاپور- طرقی نژاد- شمعانیان – رئیسی-اشرفی زاده

دانشکده مهندسی مکانیک: آقایان دکتر سوهانکار- سلیم پور- شمعانیان – ضیایی راد- جوانبخت

دانشکده مهندسی کشاورزی : آقایان دکتر ارزانی – اسلامیان – فتحی – ایوبی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر : آقایان دکتر فرزانه فرد- ادیب- مجیری- همدانی گلشن

دانشکده مهندسی صنایع : خاشعی

دانشکده مهندسی عمران : آقای دکتر مستوفی نژاد

دانشکده مهندسی منابع طبیعی : آقای دکتر رضا مدرس

دانشکده مهندسی نساجی : سرکار خانم دکتر لاله قاسمی- سید مهدی حجازی- دکتر سمنانی

دانشکده مهندسی معدن: آقای دکتر ابراهیم قاسمی

پژوهشکده نانو تکنولوژی و مواد پیشرفته : دکتر علیرضا علافچیان

 

 

گروه اول پژوهشگران پیشکسوت :

n

authfull

np6021

firstyr

lastyr

sm-subfield-1

 1.  

Ensafi, Ali A.

531

1991

2022

Analytical Chemistry

 1.  

Mallakpour, Shadpour

838

1985

2022

Polymers

 1.  

Momeni, Mohammad Mohsen

144

2007

2022

Applied Physics

 1.  

Rezaei, B.

371

1993

2022

Analytical Chemistry

 1.  

Hajipour, Abdol R.

410

1992

2022

Organic Chemistry

 1.  

Saraji, Mohammad

150

1998

2022

Analytical Chemistry

 1.  

Modarres, Reza

55

2005

2022

Environmental Engineering

 1.  

Sohankar, A.

56

1997

2022

Mechanical Engineering & Transports

 1.  

Davar, Fatemeh

158

2005

2022

Materials

 1.  

Salimpour, Mohammad Reza

98

2005

2022

Mechanical Engineering & Transports

 1.  

Arzani, Ahmad

105

1999

2022

Plant Biology & Botany

 1.  

Enayati, M. H.

212

1997

2022

Materials

 1.  

Fathi, Mohammadhossein

211

2001

2021

Materials

 1.  

Ashrafizadeh, Fakhreddin

155

1997

2022

Materials

 1.  

Tabrizchi, Mahmoud

92

1994

2022

Analytical Chemistry

 1.  

Toroghinejad, Mohammad Reza

184

1997

2022

Materials

 1.  

Najafizadeh, Abbas

122

2003

2020

Materials

 1.  

Karimzadeh, Fathallah

249

2001

2022

Materials

 1.  

Kermanpur, Ahmad

174

2000

2022

Materials

 1.  

Shamanian, Morteza

258

1997

2022

Materials

 1.  

Raeissi, K.

168

2002

2022

Materials

 1.  

Mostofinejad, Davood

169

1999

2022

Civil Engineering

 1.  

Farzanehfard, Hosein

188

1987

2022

Electrical & Electronic Engineering

 1.  

Adib, Ehsan

151

2006

2022

Electrical & Electronic Engineering

 

 

گروه بندی نوع دوم

n

authfull

np6021

firstyr

lastyr

sm-subfield-2

 1.  

Ensafi, Ali A.

531

1991

2022

Energy

 1.  

Mallakpour, Shadpour

838

1985

2022

Organic Chemistry

 1.  

Momeni, Mohammad Mohsen

144

2007

2022

Materials

 1.  

Modarres, Reza

55

2005

2022

Meteorology & Atmospheric Sciences

 1.  

Rezaei, B.

371

1993

2022

Energy

 1.  

Sohankar, A.

56

1997

2022

Civil Engineering

 1.  

Arzani, Ahmad

105

1999

2022

Agronomy & Agriculture

 1.  

Salimpour, Mohammad Reza

98

2005

2022

Physiology

 1.  

Davar, Fatemeh

158

2005

2022

Inorganic & Nuclear Chemistry

 1.  

Dinari, Mohammad

220

2007

2022

Organic Chemistry

 1.  

Eslamian, Saeid

292

2006

2022

Meteorology & Atmospheric Sciences

 1.  

Fathi, Milad

61

2009

2022

Polymers

 1.  

Saraji, Mohammad

150

1998

2022

Organic Chemistry

 1.  

Mostofinejad, Davood

169

1999

2022

Building & Construction

 1.  

Ghasemi, Ebrahim

31

2010

2022

Artificial Intelligence & Image Processing

 1.  

Fathi, Mohammadhossein

211

2001

2021

Biomedical Engineering

 1.  

Ayoubi, Shamsollah

113

2006

2022

Geochemistry & Geophysics

 1.  

Kharaziha, Mahshid

118

2008

2022

Biomedical Engineering

 1.  

Ashrafizadeh, Fakhreddin

155

1997

2022

Applied Physics

 1.  

Shamanian, Morteza

258

1997

2022

Applied Physics

 1.  

Hajipour, Abdol R.

410

1992

2022

Polymers

 1.  

Khashei, Mehdi

40

2008

2022

Operations Research

 1.  

Najafizadeh, Abbas

122

2003

2020

Environmental Sciences

 1.  

Golshan, Mohamad Esmail Hamedani

108

2004

2022

Artificial Intelligence & Image Processing

 1.  

Ghasemi-Mobarakeh, Laleh

43

2006

2022

Biomedical Engineering

 1.  

Kermanpur, Ahmad

174

2000

2022

Applied Physics

 1.  

Karimzadeh, Fathallah

249

2001

2022

Applied Physics

 1.  

Enayati, M. H.

212

1997

2022

Applied Physics

 1.  

Raeissi, K.

168

2002

2022

Applied Physics

 1.  

Ziaei-Rad, S.

192

1996

2022

Materials

 1.  

Allafchian, Alireza

102

2007

2022

Materials

 1.  

Semnani, Dariush

129

2003

2022

Polymers

 1.  

Atapour, Masoud

67

2008

2022

Energy

 1.  

Toroghinejad, Mohammad Reza

184

1997

2022

Applied Physics

 1.  

Hejazi, Seyyed Mahdi

48

2008

2022

Building & Construction

 1.  

Farzanehfard, Hosein

188

1987

2022

Networking & Telecommunications

 1.  

Adib, Ehsan

151

2006

2022

Networking & Telecommunications

 1.  

Mojiri, Mohsen

49

2001

2021

Networking & Telecommunications

 1.  

Javanbakht, Mahdi

47

2009

2022

Materials

 

 مشاهده لینک گزارش

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
 • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.