آرشیو اخبار دانشجویی

آغاز ثبت نام انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه كشوري سال 1392 با اعلام سازمان امور دانشجویان وزارت عتف: آغاز ثبت نام انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه كشوري سال 1392
تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد در چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی آمار ایران: تیم دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست مسابقات آمارکشور را کسب کرد

صفحات