آرشیو اخبار داخلی

معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر کرد: تصویب ارتقاء رتبه علمی یازده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ارتقاء ارائه خدمات تغذیه به دانشگاهیان ازآغاز سال تحصیلی جدید معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد: ارتقاء ارائه خدمات تغذیه به دانشگاهیان ازآغاز سال تحصیلی جدید
اعطاء جوایز ویژه انجمن ریاضی ایران به دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان همزمان با برگزاری چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران: اعطاء جوایز ویژه انجمن ریاضی ایران به دو عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
به همت اداره کل امور فرهنگی و مقارن با ایام پربرکت ماه مبارک رمضان: برگزاری اولین "جشنواره فرهنگی قرآنی باران" در دانشگاه صنعتی اصفهان
شوراي گسترش آموزش عالي وزارت عتف تصویب کرد: تأسیس دو پژوهشکده و پنج گروه پژوهشی جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات