آرشیو اخبار آموزشی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال 1392 اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری سال 1392
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1392 اداره کل آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان: اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1392
ثبت نام دوره های تخصصی ویژه رشته های دانشگاهی مرکز آموزش های الکترونیکی آزاد دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد: ثبت نام دوره های تخصصی ویژه رشته های دانشگاهی
فراخوان ثبت نام نخستین کارگاه تجهیزات بازرسی زیرآبی (ROV) در دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده علوم وفناوری زیردریا دانشگاه صنعتی اصفهان: فراخوان ثبت نام نخستین کارگاه تجهیزات بازرسی زیرآبی (ROV) در دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات