آرشیو خبرهای فرهنگی

دکتر سعید جلیلی در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان : برای آینده روشن کشور نباید تصویر کاریکاتوری از مسائل جامعه ارائه کرد
با برگزاری اختتامیه جشنواره استانی کمند صورت گرفت آغاز مسیر کارآفرینی برای دانشجویان برگزیده رویداد کمند
با حضور خانواده بزرگ دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد جشن خیریه مهر، ماه، محمد (ص)

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای فرهنگی