آرشیو خبرهای ورزشی

عضو هئیت علمی مرکز تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شد سرپرست انجمن کاراته دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
رقابت هاي قهرماني تنيس روزي ميز دانشگاه هاي استان اصفهان به ميزباني دانشگاه صنعتي اصفهان قهرماني تيم تنيس كارمندان دانشگاه صنعتي اصفهان
در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بین الملل دانشگاه های کشور درخشش تیم شطرنج دختران دانشجوی بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای ورزشی