آرشیو خبرها

نماینده مجلس خبرگان رهبری به تبیین شاخص های رئیس جمهور اصلح پرداخت با حضورآیت الله سید ابوالحسن مهدوی در دانشگاه صنعتی اصفهان: نماینده مجلس خبرگان رهبری به تبیین شاخص های رئیس جمهور اصلح پرداخت
استان اصفهان قابلیت مناسبی برای توسعه کشاورزی شوردارد + گزارش ویدئویی مرد سال علمي امريكا، در دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد: استان اصفهان قابلیت مناسبی برای توسعه کشاورزی شوردارد + گزارش ویدئویی
حضور استاد برجسته دانشگاه آريزوناي امريكا در دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور همکاری آموزشی و پژوهشی با محققان دانشکده کشاورزی: حضور استاد برجسته دانشگاه آريزوناي امريكا در دانشگاه صنعتی اصفهان
دو پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می شود با تصویب وزارت علوم، تحقیقات وفناوری: دو پژوهشکده جدید در دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس می شود

صفحات