تفاهم‌نامه مشترك دانشگاه صنعتي اصفهان با شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌های نفتي ايران