گزارش تلويزيوني معرفی نفرات برتر نخستین رویداد هوش مصنوعی(AiCup) دانشگاه صنعتی اصفهان