گزارش ویدئویی/ آخرین دستاوردها، تحولات و تصمیمات حوزه های مختلف در نشست خبری رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان