دانشگاه صنعتی اصفهان در آینه رسانه ها

در هفته پژوهش انجام شد؛ امضای تفاهمنامه‌های همکاری بین دانشگاه‌های صنعتی اصفهان و بلاروس

همزمان با هفته پژوهش و با حضور هیئتی مرکب از رؤسای پنج دانشگاه برترکشور بلاروس در دانشگاه صنعتی پ

جامعه حرفه ای نجوم ایران نیازمند رصد خانه طراز اول است

یك ستاره شناس آماتور ایرانی گفت: جامعه حرفه ای نجوم ایران نیازمند رصدخانه طراز اول برای تكمیل فعا

ارائه آخرین دستاوردهای پلیمرهای سنتزی در دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیأت علمی دانشكده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آخرین دستاوردها در زمینه پلیمرهای سنتزی سازگار با

فراخوان چهارمین جشنواره طرح کسب و کار دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان،چهارمین جشنواره

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان آخرین دستاوردها درزمینه پلیمرهای سنتزی را ارائه كرد

عضو هیأت علمی دانشكده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آخرین دستاوردها در زمینه پلیمرهای سنتزی سازگار با

راه اندازی دوره دكترای مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی اصفهان

با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دوره دکترای مهندسی معدن در دانشگاه ص

دوره دكترای مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شد

دوره دكترای مهندسی معدن با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه ص

مبتکر اصفهانی سیکل جامع طراحی ریزپرنده های MAV را با استفاده از فناوریهای نوین روز دنیا طراحی و ساخته است.

سیکل طراحی ریزپرنده های MAV روش بهینه برای طراحی ریزپرنده هاست که با استفاده از فناوریهای نوین د

طراحي چهار سير مطالعات علوم اسلامی در گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان

مدير مركز معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان از طراحی و تدوین سیر مطالعاتی علوم اسلامی در چهار سطح

فهرست اعضای شبكه آزمایشگاه های علمی ایران در اصفهان منتشر شد

فهرست اعضای شبكه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) و دستگاه های موجود در آنها در پایگاه اینترنتی آز

صفحات