دانشگاه صنعتی اصفهان در آینه رسانه ها

نخستين جلسه شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه كه به رياست رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان و با قائم مقامي مع

اعتبار قراردادهای صنعتی 40 میلیارد تومان می‌شود

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: به طور رسمی اعلام می‌شود سال 91 اعتبار قراردادهای صنعتی این دانشگا

راه اندازي دوره دكتري مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي اصفهان

با موافقت دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، دوره دكتري مهندسي معدن در دانشگاه صن

رونمایی از جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور با حضور معاون استاندار اصفهان و مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان

رونمایی از جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور با حضور معاون استاندار اصفهان و مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان

از جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور رونمایی شد

از جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور با حضور معاون استاندار اصفهان و مسوولین دانشگاه صنعتی اصفه

ارائه آخرین دستاوردهای پلیمرهای سنتزی در دانشگاه صنعتی اصفهان

عضو هیأت علمی دانشكده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان آخرین دستاوردها در زمینه پلیمرهای سنتزی سازگار با

رونمایی از جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور با حضور معاون استاندار اصفهان و مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان

رونمایی از جامع‌ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور روز گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان رونمايي شد.

جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور رونمایی شد

جامع ترین پایگاه خبری دانشگاهی کشور با حضور معاون استاندار اصفهان و مسئولین دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحات