دانشگاه صنعتی اصفهان در آینه رسانه ها

آموزش مهندسان نقش مهمی در توسعه پایدار جوامع دارد

رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: آموزش مهندسان آگاه به چالش‌های امروز، فرصت‌ها

كانون دانش وصنعت فولاد كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان افتتاح شد

كانون'هماهنگي دانش وصنعت فولادكشور'روز يكشنبه در دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي شد.

اعتماد به نفس علمی در کشور موج می‌ز‌ند

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به موفقیت‌های دانشمندان اخیر ایران گفت: در حال حاضر ‌اعتماد به

آموزش مهندسان يكي از اركان سياست هاي توسعه علمي كشورها است

دبير دومين كنفرانس آموزش مهندسي با نگرش به آينده: آموزش هاي مهندسي نقش مهمي در توسعه پايدار داشته

استان اصفهان بزرگترين قطب صنعت فولاد كشور است

استان اصفهان به عنوان بزرگترين قطب صنعت فولاد كشور بوده و با وجود توانايي هاي ويژه در دانشگاه صنع

پنجمين همايش مشترك مهندسي و علم مواد و متالورژي در اصفهان آغاز شد

پنجمين همايش مشترك مهندسي و علم مواد،پانزدهمين كنگره سالانه مهندسين متالورژي و بيست و سومين سمينا

نشست دانشجویان استعدادهاي درخشان با هیئت رئیسه دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد

جلسه دانشجويان استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور هیئت رئیسه و جمعي از اعضاي هیئت علم

آغاز كنفرانس آموزش مهندسي ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان

دومین کنفرانس آموزش مهندسی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به کارکرد .

مهندسي مواد، از علوم مهم و اساسي صنايع كشور به شمار مي رود

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مهندسي مواد از علوم مهم و اساسي بخش هاي مختلف صنعت كشور محسوب مي ش

مسابقات ملي ريخته گري دانشجويان كشور در اصفهان برگزار شد

نخستين دوره مسابقات ملي ريخته گري دانشجويان كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار شد.

صفحات