کدخبر:0903/920912

12 آذر 1392

رتبه علمی 15 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان طی ماه های اخیر ارتقاء یافته است
بر اساس اعلام معاونت آموزشی :
رتبه علمی 15 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان طی ماه های اخیر ارتقاء یافته است
براساس گزارش های معاونت آموزش دانشگاه صنعتی اصفهان، 15 عضو هیأت علمی این دانشگاه در نشست های یکصد و سی وششم تا یکصد و چهل ویکم هیأت ممیزه ارتقاء مرتبه علمی یافته اند.

بر این اساس، دریکصد وچهل و یکمین نشست این هیأت که اوایل ماه جاری برگزار شد، آقایان دکتر فرید شیخ الاسلام عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر و دکتر محمدرضا طرقی نژاد عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارتقاء یافتند.

همچنین در این نشست، ارتقاء دکتر محمد جعفر صدیق عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تصویب قرار گرفت.

در نشست یکصد وچهلم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان نیز آقایان دکتر محمدحسین عنایتی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد و دکتر حمیدرضا ظهوری زنگنه عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی از مرتبه دانشیاری به استادی و دکتر رضا مختاری استادیار دانشکده ریاضی به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کردند.

ارتقاءآقایان دکتر حمیدرضا میردامادی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر سید جواد هاشمی فر عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک، دکتر یزدان کیوانی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و دکتر مسعود پنجه پور عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان از مرتبه استادیاری به دانشیاری، از مصوبات نشست یکصد وسی نهم هیأت ممیزه این دانشگاه بود.

همچنین هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان طی ماه های گذشته ارتقاء دکتر نصراله محبوبی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی از مرتبه دانشیاری به استادی و نیز ارتقاء آقایان دکتر مسعود رضا هاشمی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر، دکتر مرتضی مدح خوان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، دکتر محمد ذره بینی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی و دکتر محمودکدخدایی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری را مورد تصویب قرار داده است.

 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.