کدخبر:1828/900921

17 آذر 1390

با موافقت دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم
راه اندازي دوره دكتري مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي اصفهان
با موافقت دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات وفناوري، دوره دكتري مهندسي معدن در دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي شد.

رئيس دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان با اعلام اين خبر افزود: با اخذ اين مجوز ، در ترم جاري سه دانشجو در مقطع دكتري مهندسي معدن در اين دانشكده مورد پذيرش قرارگرفتند.
 
دكتر عليرضا باغبانان با اشاره به پتانسيل هاي علمي دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان در جهت گسترش تحصيلات تكميلي، از پذيرش سه دانشجوي ديگر در مرحله تكميل ظرفيّت اين رشته در بهمن ماه سال جاري خبر داد.
 
وي با تأكيد بر لزوم انجام تحقيقات بنيادين در بخش مهندسي معدن افزود: حضور صنايع عظيم معدني، وجود 35 درصد از معادن غني سنگ وبيش از 50 درصد از سنگ هاي بريده شده، بخشي از ظرفيت هاي استان اصفهان به منظور ارتقاء اين رشته است.
 
عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان تصريح كرد: وجود معادن متعدد، صنايع مرتبط با معدن از قبيل ذوب آهن، فولاد مباركه، پروژه هاي بزرگ آبرساني ومجاورت با استان هاي نفت خيز ومعدني كشور از ديگر زمينه هاي مناسب استان اصفهان در جهت ايجاد زيرساخت هاي پژوهشي در بخش معدن مي باشد.
 
شايان ذكر است دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان با برخورداري از تجهيزات متعدد آموزشي وپژوهشي همچون آزمايشگاه هاي كانه آرائي، مكانيك سنگ، ژئوشيمي، ژئوفيزيك، ميكروسكوپي و... هم اكنون داراي 15 عضو هيأت علمي و 360 دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ودكتري مي باشد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.