کدخبر:1902/901113

13 بهمن 1390

با حضورمحققان ومدیران اجرایی:
بررسی آخرین چالشها و راهکارهای مقابله با خشکسالی در دانشگاه صنعتی اصفهان
سومین همایش علمی،آموزشی زاینده رود، چالش ها وراهکارها با شرکت جمعی از صاحب نظران دانشگاهی، مدیران اجرایی، نمایندگان بخش کشاورزی وتولید کنندگان صبح امروز در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

در این همایش که با حضور مهندس قدمی معاون وزیر ورئیس سازمان مديريت بحران كشور، استاندار وجمعی از مدیران اجرایی استان ونیز پژوهشگرانی از بخش آب وکشاورزی برگزارشد،آخرین راهکارها به منظور کاهش تبعات حاصل ازخشکسالی برحوزه آبی زاینده رود مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

در ابتدای این مراسم استانداراصفهان به اولویت های استان به منظور مدیریت وکنترل محیط زیست اشاره کرد وافزود: تاکنون 12 همایش جهت بررسی مشکلات ناشی از بحران های طبیعی در سطح استان برگزار شده است که این همایش، سومین همایش تخصصی به منظور بررسی خشکسالی وتبعات آن بر زاینده رود و استان می باشد.

دکتر ذاکر اصفهانی با تأکید بر نقش محققان دانشگاهی به ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان در ارائه راهکارهای علمی مقابله با خشکسالی، از تشکیل کمیته جامع توسعه کشاورزی استان در راستای طرح جامع ملی توسعه کشاورزی درآینده نزدیک خبرداد.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان نیزهدف از برگزاری این همایش علمی، آموزشی را بهرمندی از خرد جمعی به منظور مقابله با بحران آب استان عنوان کرد وافزود: با برنامه ریزی صحیح به منظور انتقال آب، مصرف بهینه واصلاح الگوی مصرف ونیز استفاده از پساب های قابل استحصال، می توان بخشی از مشکلات ناشی از کمبود آب را کاهش داد.

مهندس منصور شیشه فروش به تدوین سند خشکسالی استان اصفهان به همّت وتلاش محققان ومراکز علمی پژوهشی استان اشاره وتصریح کرد:دستاورد های حاصل از همایش های خشکسالی شامل ده ها مقاله علمی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان وبیش از 70 تن از محققان سایر دانشگاه ها در این بخش بوده است.

وی شرایط خشک اقلیمی کشور واستان اصفهان را تهدید آمیز خواند وادامه داد: به منظور کاهش تبعات حاصل از خشکسالی، مجموعه مدیران استان اقداماتی را در دستور کار قرار داده اند که آبرسانی سیار به 14 هزار هکتار از باغات ونیز تأمین آب 380 روستا از طریق تانکر بخشی از این اقدامات می باشد.

شیشه فروش افزود: خشکسالی سال های اخیرخسارت های فراوانی به همراه داشته است که خشکی وکم آبی 50 درصد از سفره های زیرزمینی استان بخشی از این مشکلات بوده و برای جبران آن به حدود 21 سال بارندگی مطلوب نیاز است.

در ادامه این همایش تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های اصفهان وصنعتی اصفهان ونیز محققانی از سایر مراکز تحقیقاتی استان به ارائه مقالات خود پیرامون راهکارهای مواجهه با بحران خشکسالی، زمینه های کاهش مشکلات ناشی از آن ونیز روش های بهره مندی از سایر منابع آبی پرداختند.

همچنین دراین همایش از تعدادی از محققان ومدیران اجرایی برتراستان به جهت فعالیت در بخش های پژوهشی ومدیریتی مقابله با خشکسالی تجلیل شد.

گزارش تصویری...

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.