کدخبر:1737/901017

17 دی 1390

در جلسه يكصدو پانزدهم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان تصویب شد:
ارتقاء علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بر اساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان، رتبه علمی تعدادی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه ارتقاء یافت.

در جلسه يكصدو پانزدهم هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان، دكتر عزت كشاورزي دانشيار دانشكده شيمي از تاريخ90/4/19 و دكترمنوچهرحيدرپور دانشيار ورئیس دانشكده مهندسی كشاورزي از تاريخ90/4/15 به مرتبه استادي ارتقاء یافتند.
 
همچنین دراین جلسه با ارتقاء آقايان دكتر غلامرضا اميدي عضو هیأت علمی دانشكده رياضي از تاريخ 89/12/21 ودكتر سيد مهدي ابطحي عضو هیأت علمی دانشكده مهندسی عمران از تاريخ 90/5/29 از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشياري موافقت شد.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
CAPTCHA
برای اطمینان از اینکه شما یک فرد حقیقی هستید و از ورود اسپمرهای خودکار جلوگیری شود.
جای خالی را پر کنید.