مصاحبه / یادداشت

استادانی تربیت‌ کرده‌ام، تواناتر‌ از ‌خودم! با پروفسور بیژن نجفی، استاد دانشکده شیمی

تصویر روز

سال ۱۳۹۴، سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی»
نخستین نشست کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد نخستین نشست کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد نخستین نشست کمیته راهبری طرح تحول دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور هیأت رئیسه دانشگاه و رؤسای کمیته‌های مطالعاتی این طرح برگزار شد. [ادامه]
ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015 ارتقاء چشمگیر دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست یکصد دانشگاه برترآسیا در سال 2015 بر اساس رتبه بندی جدید 2015-2014 مؤسسه بین المللی تایمز، دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن قرارگیری مجدد در فهرست یکصد دانشگاه ممتاز قاره آسیا، نسبت به رتبه... [ادامه]
دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست برترین دانشگاه های ایران در سال 2015 + تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست برترین دانشگاه های ایران در سال 2015 + تکمیلی بر اساس نتایج جدید سال 2015 نظام رتبه بندی لایدن، دانشگاه صنعتی اصفهان در صدر فهرست برترین دانشگاه های ایران بر حسب شاخص های مرجعیت علمی و دیپلماسی... [ادامه]