آرشیو خبرهای پژوهشی

تقدير از رساله‌های برتر كشور در يازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رساله‌ دانش‌آموخته دانشگاه صنعتي اصفهان برگزيده یازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
رویدادی برای آشنایی با مسیر شغلی رشته‌های مهندسی؛ دومین رویداد شغل‌یابیCareer Summit در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود
دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار می‌کند: سيمنار علمي نوآوری و کارآفرینی
دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کرد: معرفی برگزیدگان ششمین جایزه محیط‌زیست ویژه دانشجویان دانشگاه‌های کشور
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری : دانشگاه‌ها به سمت مأموریت‌گرایی در حوزه پژوهش حرکت کنند

صفحات

اشتراک در آرشیو خبرهای پژوهشی